The Trend

www.degerstedt.com

Gustavs hörna: Om Finland, NATO och Patafysik

By on 7 februari, 2018

Finland, NATO och Patafysik

(se https://sv.wikipedia.org/wiki/Patafysik)

Presidenten och mottagaren av Nobels fredspris, Martti Ahtisaari, har föreslagit att Finland ansluter sig till NATO. Ahtisaaris motiv är att Finland med en anslutning markerar tillhörigheten till väst. ”Piste” avslutade han sitt förslag med.

Ryssland är Finlands viktigaste granne i säkerhetspolitiskt hänseende. Ryssland är en stormakt, världens till ytan största rike. Ryssland har världens mesta naturrikedomar.

Militäralliansen NATO ökar kontinuerligt sin närvaro i Östersjöområdet och vid Rysslands gränser. Motivet är att ”mota” ett aggressivt Ryssland. NATO:s närvaro vid de ryska gränserna bekräftas med sanktioner mot Ryssland från såväl USA som EU.

Händelserna i Ukraina och Krim används som argument.

Ryssland upprepar ofta att de ser NATO som det största hotet mot det ryska riket. Det ryska folket ser Ukraina som det ryska rikets vagga. Krim med Sevastopol är bas för den ryska Svarta havs flottan. Över 90 procent av Krims befolkning önskar höra till Ryssland. Ryssland kommer aldrig att tillåta varken EU eller NATO närvaro i Ukraina, än mindre på Krim halvön. Sanktionerna mot Ryssland är och förblir verkningslösa. Enda de åstadkommer är att Ryssland förstärker sina gränser mot NATO militäralliansens medlemsstater.

Debatten om Finlands anslutning till NATO för tankarna till patafysiken. Patafysik är läran om inbillade problem och likaså inbillade lösningar. Enligt Wikipedia leder den patafysiska argumenteringen till nonsens.

Risken är att de krafter i Finland som arbetar för en NATO anslutning, av den finländska statsledningen börjar uppfattas som en utrikespolitisk belastning.

Gustav Skuthälla

Närpes

Those continuing adventures of Bitcoin – revisited

By on 7 december, 2017

Bitcoin mining is bad for the environment:

https://medium.com/@grist/bitcoin-could-cost-us-our-clean-energy-future-3564d8ecba82

And what are exactly those mathematical problems, that the mining computers work on, and which

require lots of electricity:

Here is a relatively simple explanation:

 

Vacker katamaran i Kaskö Gästhamn

By on 25 november, 2017

mera info i

www.youtube.com/tuomaritom

bilder i

www.flickr.com/tomdegerstedt

Ocean Quality Systems i Jakobstad har byggt denna catamaran

The continuing adventures of Bitcoin

By on 18 november, 2017

Here is a currency trader with sharp opinions

 

Gustavs hörna> Europa är hela världen

By on 22 oktober, 2017

Europa är hela världen
Erkki Toivanen var en av YLE:s legendariska korrespondenter. Hans placeringsort var London.
Året var 1994. Debatten om anslutning till EG (EU) var intensiv. Erkki Toivanen höll en föreläsning om Europa. Han började med en grundlig beskrivning av nationalstaternas uppkomst. Europa är nationalstaternas hemvist. Nationalstater är en förutsättning för att det vi kallar demokrati har kunnat födas och existera.
Så till det viktigaste i hans budskap, nationalkänslan. ”Nationalkänslan är en uppbyggande bakgrundskraft i en stabil demokrati. Farlig blir den om den provoceras. Likt smedjans låga slår den ut obehärskat och smeden mister kontrollen över den. Ju mer den provoceras desto mer obehärskad och okontrollerbar blir den”.

Det vi kallar populistpartier består till största delen av normalt folk. De reagerar som Erkki Toivanen förutspådde. Talet om fördjupning av integrationen provocerar nationalkänslan. Likt smedjans låga slår den ut obehärskat.
Fåfänga är försöken att kväsa nationalkänslan. Nationalkänslans hemvist är de europeiska nationalstaterna. Farlig blir situationen om statsmännen talar om ”Europas förenta stater” med USA som förebild. Europa har sin egen långa historia. Till den delen är USA en nykomling.

Populistpartiernas bekämpare kryddar ofta sitt språk med termer som nazister, extrema rörelser med mera. De är en nog så högljudd men – tack och lov – försvinnande liten del av populistpartiernas underlag. Och det förblir de nog.

Om Erkki Toivanen levde nu så skulle han säkert likaså varna för alltför naiv inställning till asyl/flykting problematiken. Också den kan få nationalkänslan att, likt smedjans låga, slå ut obehärskat. Försöker vi kväsa den så är resultatet att lågan enbart tilltar. Det är fråga om en allmän rädsla för det okända, det vi kallar för främlingsfientlighet. ”Enda motgift mot främlingshatet/rädslan är kunskap och åter kunskap”, som Sveriges dåvarande undervisningsminister Olof Palme uttryckte det på 1960-talet.

”Nationalstaternas och demokratins hemvist är Europa. Europa är mera än Europa. Europa är hela världen”. Så avslutade Erkki Toivanen sitt tal.

Gustav Skuthälla
Närpes