Gustavs hörna: Ryssland och Nato

Ryssland och Nato         TOM_6917

Ryssland har två vänner, den ryska armén och den ryska flottan”. Orden är Tsar Peter den stores, rysk kejsare vid sekelskiftet 1600-1700 talet och skapare av det mäktiga ryska riket.

Ryssland är idag till ytan världens största rike. Ryssland har en befolkning på 144 miljoner. Ryssland har världens mesta naturtillgångar.

Ryska krigsmaktens roll var central i kväsandet av Hitlertysklands barbari 1941-1945. Över 13 miljoner ryska soldater och över 6 miljoner ryska civila dog i kriget mot nazismen. 9 maj varje år firar Ryssland ”det stora fosterländska kriget” och Rysslands seger.

Nato är en militär allians som grundades 1949 i svallvågorna efter andra världskriget. Natos medlemsstater var, under USA:s ledning, överens om att ömsesidigt försvara varandra mot yttre angrepp. Det operativa befälet skall, enligt fördraget alltid innehas av en amerikanska general. Outtalat skall Nato vara en front mot en eventuell sovjetisk invasion. Natos mål var ”att hålla ryssarna ute, amerikanerna inne och tyskarna nere” enligt Natos förste generalsekreterare Lord Ismay.

Warszawapakten grundades 1955 som motvikt till västmakternas Nato och speciellt som en reaktion på att Västtyskland blev en del av det västliga försvarssamarbetet.

Det kalla kriget ansågs allmänt avslutat 1989 då Berlinmuren revs och något senare Warszawapakten och Sovjetstaten upplöstes. Att det aldrig kom till öppen konflikt mellan öst och väst (Nato-Warszawapakten) under kalla krigets tid skall tillskrivas de statsmän som då styrde. Hemskheterna/barbariet från andra världskriget levde i deras sinnen. Det fick inte upprepas. Det räckte med att ryska kommunistpartiets ordförande Nikita Chrusjtjov i FN:s generalförsamling slet av sig ena skon, dunkade den i talarstolen och skrek och Amerikas president John F Kennedy likaså stod på ena sidan av Berlinmuren och skrek över till östtyskarna att: ”ich bin einer Berliner”. Mera blev det inte, tack och lov. Warszawapakten upplöstes 1991 samtidigt med Sovjetstaten.

De två tyska staternas förening, upplösningen av Warszawapakten och Sovjetstaten skulle sätta punkt för det 50 åriga kalla kriget. Trodde världen ja. Det blev tvärtom. Varför? Jo, Nato (USA) förstod inget av det som skedde. NATO utvidgade sitt revir till Östeuropa i stället för att ta ner sina aktiviteter som en följd av Warszawapaktens upplösning.

Flera ledande statsmän från det kalla krigets tid är upprörda över NATOS utvidgning österut, bland annat USA:s utrikesminister Henry Kissinger och Sovjetunionens/Rysslands president Mihail Gorbatjov. Bland annat säger Gorbatjov att världen aldrig varit så på randen till en världsbrand som nu efter NATO:s utvidgning österut.

Ryska ledningen, president Vladimir Putin och utrikesminister Sergey Lavrov uppmanar NATO att upphöra med att omringa det ryska riket. De upplever NATO som Rysslands främsta fiende och hot. Det kan utlösa en tredje världsbrand. Och NATO:s ledning blir enbart mera ivriga att placera trupper, bataljoner och krigsmaterial i Baltikum, speciellt i stormakten Polen som ofta under historiens gång varit i stormens öga.

NATO motiverar den ökade aktiviteten med att den militära spänningen i i östersjöområdet ökat. I nästa andetag säger NATO att det är Rysslands engagemang i Krim och östra Ukraina som är orsaken till den ökade aktiviteten i östersjöområdet.

Krim och Ukraina är inte en del av östersjöområdet. Krim och Ukraina ligger vid Svarta havets kust, flera tusen kilometer från östersjöområdet. NATO:s argumentering håller inte.

Hitlertyskland skulle, med Barbarossa planen, utplåna det ryska riket. Det gick tvärtom. Kunde NATO beslutsfattarna lära sig något av detta. Jämfört med den ryska armén, beväpnad till tänderna, snabb och skolad så är NATO styrkorna numera mest att likna vid en gammal, trött Dinosaurie. Så pågår också inom NATOS inre ring kontinuerligt en diskussion om att hela NATO nog, likt Warszawa pakten, kunde upplösas.

Då Ryssland mår bra så mår Finland bra” är för oss en sanning som består. Nu mår Ryssland inte bra. Det är NATO som ger Ryssland huvudvärk.

Gustav Skuthälla

Närpes

Gustavs hörna: Glöm aldrig de fattiga

F1000013Glöm aldrig de fattiga

Det sägs att det var jubel och fest i samlingspartileden efter senaste uppgörelsen om Sote processen i regeringen. De fick allt vad de krävde.

  1. Samlingspartiets krav ifråga om landskapssjälvstyrelsen var nej till landskapsskatt. Och så blev det. Konsekvensen är att landskapen nu blir statsmaktens förlängda arm, statsmaktens regionalförvaltning. Det blev ingen riktig landskapssjälvstyrelse. ”Den som betalar bestämmer”. Och landskapens verksamhet finansieras av staten. Det är – om jag vill en smula raljera- en återgång till länsindelningens tid. Statens resurstilldelning till landskapen kommer att ha stränga kriterier som landskapen måste uppfylla. Främst bland dem naturligtvis kravet på minskade kostnader som naturligtvis drabbar social- hälso- och sjukvårdsverksamheten.
  2. Samlingspartiets honnörsord är bolagisering av verksamheterna. Och så blir det. Bolagisering kan betyda många saker. Kommunala bolag sköts vanligtvis utan vinstsyfte. Privata bolag har alltid enbart ett syfte, nämligen att maximera vinsten åt ägarna. Allt annat underställs detta.
  3. De 5 ERVA områdena kommer att styra utvecklingen av landets social- hälso- och sjukvård, även om det formellt är de 18 landskapen. Det är universitetssjukhusen i Helsingfors, Tammerfors, Åbo,

Uleåborg och Kuopio. Deras vilja blir lag för beslutsfattarna.

Sote processens upplösning blir en vattendelare i finsk politik. ”Det viktigaste är att ta hand om de fattiga. Glöm aldrig de fattiga”. Det är sammanfattningen av agrarförbundets grundare Santeri Alkios politiska budskap. Hans svenska namn var Alexander Filander. Glöm aldrig de fattiga!

Gustav Skuthälla

Närpes

Gustavs hörna: Putin och Nato

F1000023PUTIN och NATO

På frontväggen i vårt ”finrum” har vi ett gammalt fotografi. Det är min far med sina två bröder på väg till fronten. ”Jag vill ha en bild av dem då jag inte vet om jag får se dem mera” sa farmor Selma. Till farmors glädje kom de hemma, även om en med sviter efter krigsåren.

Skulle de leva idag och få frågan om Finland skall välja sida så är svaret klart: Aldrig och åter aldrig. Veteranerna är få numera. Dock, den veteran finns inte som åt sina barn och barnbarn vill ge en upprepning av livet i löpgravarna i drygt 4 års tid.

I dagens Vasablad (onsdag) skriker en rubrik mot oss: ”Putin driver oss mot Nato”. Lika gärna kunde rubriken lyda ”Nato driver oss mot Putin”. I debatten bör också tas i beaktande att Nato i dag är en relikt som enbart provocerar och irriterar, likt en trött dinosaurer.

Militär upprustning och militära allianser tar vid då den diplomatiska politiken kört på grund.

Gustav Skuthälla

Närpes

Gustavs hörna: Kaos i Kronoby

TOM_6806Kaos i Kronoby

Heja nyvalda kommundirektören Malin Brännkärr i min födelsebygd Kronoby. Vet du Malin, jag läser i Österbottens Tidning och Vasabladet om Kronoby kommuns dilemma ifråga om landskapstillhörighet. Jag understryker än en gång att Kronoby alltid har varit, är och kommer att förbli en del av Karlebynejden. Historien kommer vi inte ifrån och skall vi heller inte förneka. På Gamlakarlebygatorna gjorde vi upp med ”finnarna” under min ungdomstid. Det var nu inte så farligt. Det hörde på något sätt till. Och egentligen tyckte vi nog om varandra. På Halkokari danslava hade vi roligt med varandra, svenska och finskspråkiga ungdomar. Jakobstad och Pedersörenejden fanns inte ens i vår fantasi. ”Stan” är och förblir för alla Kronobybor (Gamla)Karleby. Jakobstad är Jakobstad, tyvärr mest tomma, outbyggda tomter numera.

Ett par saker att notera Malin.

Visst, visst kan landskapet Österbottens Förbund (Vasa) skriva samarbetsavtal om skötseln av hälso- och sjukvården för Kronobys del med Mellersta Österbottens Förbund (Karleby).

Dock, då är det inte mera Österbottens Förbunds fullmäktige som bestämmer priset på Kronobybornas vård. Det gör fullmäktigeledamöterna i Mellersta Österbottens Förbund. De fullmäktigeledamöterna är från Karleby, Kaustby, Lestijärvi, Kannus med flera. Och de som betalar räkningen utan att kunna påverka är vi skattebetalare i Österbottens Förbund, bland annat jag i Närpes. Jag kommer inte acceptera detta.

Den social- och hälsovårdspersonal som nu sköter om Kronobyborna flyttas över till Österbottens förbund. Österbottens Förbund kan naturligtvis inte ha anställda inom Mellersta Österbottens Förbund.

Det korta av det långa är att Kronoby kommunfullmäktige med sitt beslut försatt Kronobyborna i en mycket svår situation ifråga om social- och hälsovården. Kronobyborna får ta det som bjuds. Och vi övriga från Kronoby i norr till Kristinestad i söder tvingas betala för en service vi inte har något som helst inflytande över.

Som fullvärdiga medlemmar av Mellersta Österbottens Förbund skulle Kronobyborna och deras social- och hälsovård må bäst. Och likaså vi övriga.

Med uppriktig, vänlig hälsning

Gustav Skuthälla

Närpes