Gustavs hörna: Ryssland och Nato

Ryssland och Nato         ”Ryssland har två vänner, den ryska armén och den ryska flottan”. Orden är Tsar Peter den stores, rysk kejsare vid sekelskiftet 1600-1700 talet och skapare av det mäktiga ryska riket. Ryssland är idag till ytan världens största rike. Ryssland har en befolkning på 144 miljoner. Ryssland har världens mesta naturtillgångar. Ryska krigsmaktens … Läs merGustavs hörna: Ryssland och Nato

Gustavs hörna: Glöm aldrig de fattiga

Glöm aldrig de fattiga Det sägs att det var jubel och fest i samlingspartileden efter senaste uppgörelsen om Sote processen i regeringen. De fick allt vad de krävde. Samlingspartiets krav ifråga om landskapssjälvstyrelsen var nej till landskapsskatt. Och så blev det. Konsekvensen är att landskapen nu blir statsmaktens förlängda arm, statsmaktens regionalförvaltning. Det blev ingen … Läs merGustavs hörna: Glöm aldrig de fattiga

Gustavs hörna: Kaos i Kronoby

Kaos i Kronoby Heja nyvalda kommundirektören Malin Brännkärr i min födelsebygd Kronoby. Vet du Malin, jag läser i Österbottens Tidning och Vasabladet om Kronoby kommuns dilemma ifråga om landskapstillhörighet. Jag understryker än en gång att Kronoby alltid har varit, är och kommer att förbli en del av Karlebynejden. Historien kommer vi inte ifrån och skall … Läs merGustavs hörna: Kaos i Kronoby