Gustavs hörna: BB är navet

BB är navet ”Framtiden för förlossningarna vid Vasa centralsjukhus är oviss. Att upprätthålla jourberedskap för endast förlossningar är dyrt och kanske inte ens möjligt med tanke på att finansieringen av vården i framtiden ska göras med statliga medel. Vi får samma problem som kretssjukhusen hade”. Så säger centralsjukhusets direktör Göran Honga. Analysen är realistisk. Då … Läs merGustavs hörna: BB är navet

Gustavs hörna: Social- och hälsovårdsreformen

Social- och hälsovårdsreformen Året var 2008. Kommunerna Malax, Korsnäs, Närpes, Kaskö och Kristinestad bildade ”Kust Österbottens samkommun för social- och hälsovården”, K5. Uppgiften var att trygga utbudet av social- och hälsovårdstjänsterna inom samkommunen. Fast egentligen var det inte alls det. Den verkliga uppgiften var att bilda en kuliss så att allt skulle kunna fortsätta som … Läs merGustavs hörna: Social- och hälsovårdsreformen