Gustavs hörna: Statsministerpartiet Centern

Statsministerpartiet Centern ja

Livet är ett lagspel” är en nyutkommen bok som behandlar ärkebiskop emeritus John Vikströms insats som teolog, tänkare och samhällspåverkare såväl nationellt som internationellt. Mycket läsvärd.

Den offentliga verksamheten i Finland har sedan 2008 levt till stor del på lånta slantar. Finska statens årliga upplåning är 5-10 miljarder euro. Summan är för stor för oss att fatta. 5 miljarder euro är femtusen miljoner euro. Dela detta på vad vi lånar per månad, per vecka, per dag och varje timme. Runt hela världen skall finansministers tjänstemän åka och övertyga borgenärerna att Finland är kreditvärdig för den dagliga upplåningen i mångmiljonklassen.

Statsminister Juha Sipiläs mål är att bryta detta. Och det tar sjukt. Centerns belackare kontrar med att ”vi ska höja sysselsättningen så ordnar det sig”. Sysselsättningen rår såväl centern som övriga partier föga på. Det privata näringslivets utmaning är att orderböckerna fylls med beställningar. Emellanåt behövs mera folk och likaså emellanåt mindre anställda. Företagens existens grundar sig på att ”arbetaren skall ha sin lön” (skriftens ord) och aktieägaren sin årliga dividend. Så hålls det privata näringslivet friskt och sunt. Arbetslösheten är i dag 250.000 jämfört med 1990 då den var 80.000.

Problemet är den offentliga verksamheten, stat och kommuner. Vi lånar dagligen till allt, dagvård, socialvård, åldringsvård, hälsovård, sjukvård, grundskola, gymnasium, högskoleutbildning, med mera, med mera. Antalet anställda inom den offentliga verksamheten måste minska och fastigheter stängas. Det går knappast att förlita sig på ”ökad sysselsättning”. Den är som den är med små variationer uppåt och nedåt.

Några tankar kring folkpartiets insats i detta dilemma. Det är svårt att öppna en tidning utan att mötas av bilden av en folkparti profil med texter som innehåller en eller flera attacker mot statsministerpartiet. Mitt råd till folkpartiet är att tänka efter före. Varje attack mot statsministerpartiet minskar förtroendet och försvårar återtåget för folkpartiet att bli ett trovärdigt parti i finsk politik.

Livet är ett lagspel.

Gustav Skuthälla

Närpes