Gustavs hörna: Eutanasi

Eutanasi

Så har eutanasi debatten startat i Finland. Vad är eutanasi? Det beskrivs som aktiv dödshjälp. Enklare är att säga som det är. Det är att ta livet av en människa. Lättvindligt och aningslöst har politikerna hittills tagit i frågan.

Eutanasi är inget entydigt begrepp. Passiv eutanasi tillämpas i de flesta länder. Den döende får den dos smärtstillande som behövs för att lindra plågan, även om det betyder att livet kan förkortas med någon dag, någon vecka. Det godkänner vi alla.

Aktiv eutanasi är att ta livet av en människa. Läkaren/sjuksköterskan sitter vid sjukbädden med giftsprutan klar, enkelt uttryckt. Då jag nått det stadium att jag tror mig vilja dö så sticks giftsprutan in. Men tänk, ifall jag då, efter att just ha fått giftsprutan, kommer till att jag nog vill leva ännu.

Erfarenheterna från Holland, som tillämpar aktiv dödshjälp, är skrämmande. Tröskeln för tillämpande av eutanasi blir lägre hela tiden. Eutanasin är på det ”sluttande planet”.

Jag kan ha förståelse för att ungdomar som Svensk Ungdom mister omdömet i frågan. Dock, en erfaren politisk kommentator, beskrev slutet som att hon samlar de nära till en ”avslutningsfest” runt sjuksängen och sedan beordrar att jacketten ska dras ut då festen är över. För mig är beskrivningen barbarisk. Den visar på förakt för livet.

Tack och lov så tar läkarkåren entydigt avstånd från eutanasin. Deras etik är att läkarnas uppgift är att rädda liv och inte utsläcka liv. Förhoppningen är att läkarna orkar hålla fast vid sin etiska norm. Livet är heligt.

Frågan berör oss alla. Förhoppningen är att vi ”normalt folk” skänker frågan nödvändig reflektion om vårt förhållande till livet självt. Den är för viktig för att överlåtas åt politikerna.

Gustav Skuthälla

Närpes