Gustavs hörna: Samlingspartiet tog hem potten

Samlingspartiet tog allt 1. Samlingspartiets grundkrav i vårdreformen har från början varit att den specialistledda sjukvården skall koncentreras till de fem universitetssjukhusen. Så blev det. Det är Åbo universitetssjukhus som avgör Vasa centralsjukhus framtid. Vi önskar förhandlarna från Vasa lycka till. 2. Samlingspartiets andra grundkrav har likaså ända från början varit VALFRIHET i den så … Läs merGustavs hörna: Samlingspartiet tog hem potten

Gustavs hörna: anonyma störsamtal

Hur täcks vi? Angående sjukvårdssamarbetet mellan  Kustösterbotten och Sydösterbotten. Av massmedia framgår att okynnessamtal rings från oss i Kustösterbotten till Sydösterbottens centralsjukhus i avsikt att störa verksamheten. Min övertygelse är att den stora majoriteten av oss svenskspråkiga på det kraftigaste fördömer detta. Tilltaget är ovärdigt ett civiliserat umgänge och vi svenskspråkiga tar på det kraftigaste … Läs merGustavs hörna: anonyma störsamtal

Gustavs hörna: Journalistkårens trovärdighet

”Det är lätt hojta då man sitter på läktaren”. Repliken är justitiekansler Jaakko Jonkkas svar på oppositionens häftiga kritik angående brister i lagberedningarna. Journalisterna envisas med sin kritik av statsminister Juha Sipilä. Alltmer ensamma blir de. Vi vanligt folk läser rubrikerna med en gäspning innan vi övergår till mera intressanta texter. Det ledsamma i berättelsen … Läs merGustavs hörna: Journalistkårens trovärdighet