Gustavs hörna: Samlingspartiet tog hem potten

Samlingspartiet tog allt

1. Samlingspartiets grundkrav i vårdreformen har från början varit att den specialistledda sjukvården skall koncentreras till de fem universitetssjukhusen. Så blev det. Det är Åbo universitetssjukhus som avgör Vasa centralsjukhus framtid. Vi önskar förhandlarna från Vasa lycka till.

2. Samlingspartiets andra grundkrav har likaså ända från början varit VALFRIHET i den så kallade Sote reformen. Så blir det, enligt den färska regeringspropositionen. Som kund väljer jag såväl vilken kommunal hälsocentral jag anlitar, likaså om jag väljer att vända mig till en privat hälsovårds producent. Jag får en servicesedel i handen och besluter själv om jag promenerar över vägen till Närpes hvc, eller går exempelvis till Promedi, Sydmedi eller Terveystalo Alla hälsovårdsproducenter är på samma linje och den med den bästa vården vinner. Som konsumenter är valet vårt. Kostnaden för mig är densamma oberoende av vilket alternativ jag väljer.

Åtminstone har vi fått diskussionsämnen i juletid medan vi intar lutfisken och skinkan. Talar vi i partipolitiska termer så är det bara att godkänna att hittills har Samlingspartiet fått sin vilja igenom till 100 procent. Samlingspartiet tog allt.

God Jul alla.

Gustav Skuthälla

Gustavs hörna: anonyma störsamtal

Hur täcks vi?

Angående sjukvårdssamarbetet mellan  Kustösterbotten och Sydösterbotten. Av massmedia framgår att okynnessamtal rings från oss i Kustösterbotten till Sydösterbottens centralsjukhus i avsikt att störa verksamheten. Min övertygelse är att den stora majoriteten av oss svenskspråkiga på det kraftigaste fördömer detta. Tilltaget är ovärdigt ett civiliserat umgänge och vi svenskspråkiga tar på det kraftigaste avstånd från detta. Vasa centralsjukhus och Seinäjoki centralsjukhus behöver varandras kunskaper och ömsesidig handräckning även framgent.

Vi hoppas på överseende för dessa övertramp från oss ”kustsvenskar”. I allt umgänge gäller grundregeln att vi skall bete oss med tillämpande av det som kallas för ”normalt folkvett”.

Mvh

Gustav Skuthälla

Närpes

Gustavs hörna: Journalistkårens trovärdighet

Det är lätt hojta då man sitter på läktaren”. Repliken är justitiekansler Jaakko Jonkkas svar på oppositionens häftiga kritik angående brister i lagberedningarna.

Journalisterna envisas med sin kritik av statsminister Juha Sipilä. Alltmer ensamma blir de. Vi vanligt folk läser rubrikerna med en gäspning innan vi övergår till mera intressanta texter.

Det ledsamma i berättelsen om statsministern och massmedia är att det är huvudstadens journalistkår som sätter agendan, är stilbildande. Övriga följer efter.

För huvudstads journalisterna är de båda ”Junttipartierna” Centern och Sannfinländarna en styggelse för landet och skall neutraliseras. Problemet för Helsingfors journalisterna är att också Centern och Sannfinländarna företräder det finska folkets vilja. Och ”folket har alltid rätt” konstaterade vår kloka president Sauli Niinistö för en tid sen. Så fungerar det i en demokrati.

Intressant vore att se resultatet av en gallup med temat ”Journalistkårens trovärdighet”. Jag spår att resultatet skulle förskräcka journalistkåren. Förhoppningsvis kunde det hos dem leda till reflektion över vad kardinaldygden Måttfullhet betyder. Det är att jag i allt mitt tal, mitt skrivande och i umgänget med mina medmänniskor har måttfullheten som grundsten. Det gäller oss alla.

Finland har en bra, mycket bra statsminister.

Gustav Skuthälla

Närpes