Gustavs hörna: Gustav blickar bakåt!

Dags att börja se bakåt


Barbro Kloos insändare i Vasabladet (18.1), ”Dags att börja se framåt” inspirerade till följande reflexioner.
Från vardagsrumsfönstret ser jag vår uppskattade Närpes hälsocentral tvärs över vägen. För närvarande råder där en febril byggnadsverksamhet för att ge såväl de anställda som oss besökare bättre utrymmen. Vidare ser jag ett servicehus för äldre, ett ålderdomshem, ett demenshem med mera. På andra sidan Närpes å, på skolbacken finns likaså lågstadium (med mycket invandrarbarn), högstadium, gymnasium och yrkesskola. Vad fint vi har det här i Finland tänker jag. I Vasabladet läser jag att finska staten årligen lånar si så där 5-8 miljarder per år, mellan 10-20 procent av statens årliga budget. Det noterar jag med en gäspning. Det är statens problem.
Men det är det inte. Det är allas vårt problem. För att kunna se framåt måste vi veta var vi står nu och speciellt hur har vi kommit hit där vi nu står. Två tredjedelar av den offentliga servicen produceras av kommunerna. En betydande del av finansieringen sker genom statens transfereringar till kommunerna. Att vi klarar av detta med 20-22 procents kommunalt skatteuttag är en chimär. Det är tack vare de slantar finans-ministeriets tjänstemän dagligen lånar upp världen över, och som till stor del styrs över till kommunerna, som vi upprätthåller det finska folkhemmet. Vi bygger vår välfärd på andras pengar, bortsett de åren vi kallar Nokia-parentesen.

Sverige, som vi ofta hänvisar till, har ett skatteuttag på 30 procent för motsvarande verksamheter. I jobbet funderade jag ofta hur denna stora skillnad i skatteuttag mellan Finland och Sverige är möjligt. Svaret är att det inte är möjligt.
Finska staten har två vägar att gå. Välfärdsservicen skärs så kraftigt så statens transfereringar till kommunerna kan upphöra eller så höjs det kommunala skatteuttaget i Finland till c:a 30 procent. Nuvarande regering väljer det första alternativet. Det räcker inte. Det kommunala skatteuttaget bör därutöver höjas med minst 5 procent. Det verkliga stålbadet kommer då staten övertar finansieringen av landskapen, i praktiken hela social- och hälsovården.
Ja du Barbro Kloo. Det blev inga optimistiska tankar det här inte. Men för att citera en f.d. kollegas paraduttryck, ”det finns ingen större anledning till optimism”.
Avslutningsvis ett par sedelärande berättelser. Det berättas att en av Närpes främsta företagare med flera hundra anställda hade endast en blyertspenna och ett papper (eller var det en Klubb 77 ask) på sitt bord. Han skrev några siffror på baksidan av tobaksasken. Var det plus på nedersta raden så var allt bra. Var det minus så kontaktade han försäljarna och gav order om att produktpriserna ska höjas. Därefter gick han till verkstadsgolvet och pratade med ”gubbarna”. En annan historia likaså från ett Närpes företag som är grundbulten för hela regionens sysselsättning. Direktören/ägaren fick frågan om sin inställning till politiken. ”inget speciellt” sa han ”men jag har noterat att då det plötsligt börjar springa folk här med kameramän i släptåg så vet jag att det närmar sig val”.
Gustav Skuthälla
Närpes

Gustavs hörna: Juntit & Jupit

Junttin och Juppin
Junttin är – enligt Wikipedia – vanligt folk som bor utanför storstadsområdena. Junttis motsats, Juppin, är – enligt Wikipedia igen – de välutbildade, artiga och polerade som präglas av urbana (storstads) värderingar. En Juppi kan beskrivas som representant för ”det vackra folket”.
Alltmer präglas det finska samhället av denna tudelning. Jag påstår att tudelningen i Juntti/Juppi politiskt nu är starkare än den klassiska indelningen borgare/socialister. Översatt i partipolitiska termer blir tudelningen följande. Klassiska Juntti partier är Centern, Sannfinländarna och delvis Kristdemokraterna. Motsatsen, Juppin, är Folkpartiet, Samlingspartiet, Socialdemokraterna,Vänsterförbundet och Gröna.
Exempel på denna tudelning är regeringens sammansättning. Det märks att Samlingspartiet inte trivs tillsammans med sina regeringskumpaner, Juntti partierna. Likaså aktar sig Folkpartiet noga för att på riksplanet kritisera Samlingspartiet.
Visserligen gäller också i denna sak att minnas professor Jan-Magnus Janssons klassiska replik att ”generaliseringar är alla sanningars fiende”.
Svaret på hur långt tudelningen Junttin/Juppin drivs får vi nästa riksdagsval.
Gustav Skuthälla
Närpes

Yuppies or Juntties?