Gustavs Hörna: Harpsundsdemokrati

Harpsundsdemokrati

Harpsund är den svenska statsministerns rekreationsställe. Harpsund ligger i Flens kommun utanför Stockholm.
Året var 1965. Det berättas att en tvåtakts, rykande Saab bromsade in utanför Harpsund. Ut steg det svenska näringslivets mäktigaste man Marcus ”Dodde” Wallenberg. Han stegade direkt in till statsministerns arbetsrum och till en lika så förvånad statsminister, Tage Erlander. Wallenberg gick rakt på sak. Han ville med statsministern diskutera det svenska näringslivets villkor. Ur detta möte föddes så den berömda Harpsundandan, Harpundsdemokratin. Sammanfattningsvis kan Harpsundsdemokratin beskrivas som: Det som är bra för de svenska bolagen är också bra för det svenska folket. Harpsundsdemokratin blev grundbulten i det svenska näringslivets framgångar. Det berättas också att så småningom uppstod en djup tillit mellan Wallenberg och Erlander. Harpsundsdemokratin vann det svenska folkets förtroende.
”Visst blev jag förvånad då Wallenberg första gången stegade in i mitt arbetsrum vid Harpsund” berättar Erlander senare i sina memoarer. ”Men jag vande mig så småningom”.
Ur minnet framträder en nog så talande bild från den tiden. Bilden visar Wallenberg och Erlander sittandes tillsammans, förtroligt diskuterande i den lika så berömda Harpsunds ekan.

Finland firar 100 år av självständighet. Firandet lyfter fram i dagsljuset många saker, också oväntade sådana. Många sjunktimmer flyter upp till ytan och avslöjar obearbetade, öppna sår. Ett exempel. Var det ett inbördeskrig eller frihetskrig som inledde republikens självständighet? Alltmer vinner benämningen inbördeskrig allmän acceptans. Professor Nils Meinander använder konsekvent begreppet inbördeskrig i den ypperliga boken Nationalstaten och finlandssvenskheten. Talar vi om frihetskrig så gäller det båda sidor. De som kallades för de röda kämpade för frihet från den egna överhetens förtryck, för frihet från svält, fattigdom och umbäranden. De vita kämpade för frihet från främmande makters inflytande på den unga republiken.
Omedvetet präglar denna indelning än i dag livet i den 100 åriga republiken. Misstänksamheten har för stort inflytande i Finland. Det gäller samhällets alla områden, politiken, arbetsmarknadens parter med flera. De öppna, obearbetade såren måste godkännas att finns. Skall vi uppnå en finsk Harpsund anda så måste det samtalet börja på högsta nivå för att senare få acceptans i de djupa folklagren. Det som är bra för de finska bolagen är bra för det finska folket. Finland bör skapa en ”Villa Bjälbo anda”.
Gustav Skuthälla
Närpes