Tillbakablick på Närpes flyktingpolitik

Det var så det började Året var 1988. Svenska Kvinnoförbundets ledamöter i Närpes kommunfullmäktige inlämnade en motion. I motionen föreslogs att Närpes kommun skulle ta emot några båtflykting familjer. Så blev också beslutet, efter en intensiv diskussion. Enbart om det kunde skrivas en hel bok. Förberedelserna var minutiösa. Lägenheter frigjordes,vänfamiljer anmälde sig och folkopinionen mognade. … Läs merTillbakablick på Närpes flyktingpolitik