Tillbakablick på Närpes flyktingpolitik

Det var så det började

Året var 1988. Svenska Kvinnoförbundets ledamöter i Närpes kommunfullmäktige inlämnade en motion. I motionen föreslogs att Närpes kommun skulle ta emot några båtflykting familjer. Så blev också beslutet, efter en intensiv diskussion. Enbart om det kunde skrivas en hel bok.

Förberedelserna var minutiösa. Lägenheter frigjordes,vänfamiljer anmälde sig och folkopinionen mognade. I denna mognadsprocess spelade bland andra prosten Holger Andersson en central roll.

Närpes blev vägrödjare i flyktingmottagningen. Andra österbottniska kommuner följde Närpes exempel. Nya flyktinggrupper kom till Närpes. Misstag skedde. Det gör det i all mänsklig verksamhet. Misstagen gav lärdomar.

Under årens lopp utvecklades i Närpes flyktingmottagningen till normal arbetskrafts-invandring  I dag är var 10:e närpesbo flykting eller arbetskrafts invandrare. Alla bidrar de på ett avgörande sätt till staden Närpes välfärd. Det var beslutet från 1988 som lade grunden.

Ledorden i denna process var förberedelse och alldeles speciellt närpesbornas lugn och sinnesro, även då det gick galet. Så skedde också, som sagt. I dag är Närpes stad förebilden för integration av såväl flyktingar som vanliga arbetskrafts invandrare.

 

Nu är asylpolitiken temat. I tiotusental kommer de till Europa. Tusentals drunknar i Medelhavet. En bråkdel når även oss här i högan Nord.  EU är förlamat (som vanligt). EU:s medlemsstater gör sina egna nationella beslut. Risken är överhängande att de stater i Sydeuropa som drabbas hårdast, stänger gränserna helt. Katastrofen blir fullständig.

Regeringen Juha Sipilä gör ett gott, mycket gott arbete i det kaos som hotar. Det som kallas för ”skärpta regler” är i praktiken utarbetande av regler, rutiner för att klara anstormningen av asylsökande. Likt situationen i lilla Närpes då båtflyktingar mottogs, så lär myndigheterna av misstagen. Vartefter erfarenheterna ökar så minskar dessa. De som bör återbördas till hemlandet avvisas efter noggrann prövning av hållbarheten i beslutet. De som får stanna, gör det likaså på hållbara grunder.

 

Speciellt två partier gör tragiken med asylsökande till slagträ. Det är Sannfinländarna och folkpartiet. I varsitt dike befinner de sig. Sannfinländarna hotar med skärpning av gränsbevakningen västerut. Folkpartiet vill tredubbla asylmottagningen. Lika så obetänksamma är båda kraven.

Du, Anna-Maja Henriksson kritiserar i ett pressmeddelande, för någon dag sedan, regeringen för deras asylpolitik. I samma pressmeddelande kritiserar du också advokatbyråerna för att missbruka situationen. Varför blandar du ihop dessa två helt skilda företeelser Anna-Maja Henriksson? Som före detta justitieminister är din uppgift att hjälpa regeringen i denna för de asylsökande djupt tragiska situation. Förekommer missbruk inom juristkåren så är din uppgift att tillrättavisa, i all synnerhet som du själv hör till samma yrkeskår.

Gustav Skuthälla

Närpes