Gustavs hörna> Europa är hela världen

Europa är hela världen
Erkki Toivanen var en av YLE:s legendariska korrespondenter. Hans placeringsort var London.
Året var 1994. Debatten om anslutning till EG (EU) var intensiv. Erkki Toivanen höll en föreläsning om Europa. Han började med en grundlig beskrivning av nationalstaternas uppkomst. Europa är nationalstaternas hemvist. Nationalstater är en förutsättning för att det vi kallar demokrati har kunnat födas och existera.
Så till det viktigaste i hans budskap, nationalkänslan. ”Nationalkänslan är en uppbyggande bakgrundskraft i en stabil demokrati. Farlig blir den om den provoceras. Likt smedjans låga slår den ut obehärskat och smeden mister kontrollen över den. Ju mer den provoceras desto mer obehärskad och okontrollerbar blir den”.

Det vi kallar populistpartier består till största delen av normalt folk. De reagerar som Erkki Toivanen förutspådde. Talet om fördjupning av integrationen provocerar nationalkänslan. Likt smedjans låga slår den ut obehärskat.
Fåfänga är försöken att kväsa nationalkänslan. Nationalkänslans hemvist är de europeiska nationalstaterna. Farlig blir situationen om statsmännen talar om ”Europas förenta stater” med USA som förebild. Europa har sin egen långa historia. Till den delen är USA en nykomling.

Populistpartiernas bekämpare kryddar ofta sitt språk med termer som nazister, extrema rörelser med mera. De är en nog så högljudd men – tack och lov – försvinnande liten del av populistpartiernas underlag. Och det förblir de nog.

Om Erkki Toivanen levde nu så skulle han säkert likaså varna för alltför naiv inställning till asyl/flykting problematiken. Också den kan få nationalkänslan att, likt smedjans låga, slå ut obehärskat. Försöker vi kväsa den så är resultatet att lågan enbart tilltar. Det är fråga om en allmän rädsla för det okända, det vi kallar för främlingsfientlighet. ”Enda motgift mot främlingshatet/rädslan är kunskap och åter kunskap”, som Sveriges dåvarande undervisningsminister Olof Palme uttryckte det på 1960-talet.

”Nationalstaternas och demokratins hemvist är Europa. Europa är mera än Europa. Europa är hela världen”. Så avslutade Erkki Toivanen sitt tal.

Gustav Skuthälla
Närpes