Gustavs hörna: Om Finland, NATO och Patafysik

Finland, NATO och Patafysik

(se https://sv.wikipedia.org/wiki/Patafysik)

Presidenten och mottagaren av Nobels fredspris, Martti Ahtisaari, har föreslagit att Finland ansluter sig till NATO. Ahtisaaris motiv är att Finland med en anslutning markerar tillhörigheten till väst. ”Piste” avslutade han sitt förslag med.

Ryssland är Finlands viktigaste granne i säkerhetspolitiskt hänseende. Ryssland är en stormakt, världens till ytan största rike. Ryssland har världens mesta naturrikedomar.

Militäralliansen NATO ökar kontinuerligt sin närvaro i Östersjöområdet och vid Rysslands gränser. Motivet är att ”mota” ett aggressivt Ryssland. NATO:s närvaro vid de ryska gränserna bekräftas med sanktioner mot Ryssland från såväl USA som EU.

Händelserna i Ukraina och Krim används som argument.

Ryssland upprepar ofta att de ser NATO som det största hotet mot det ryska riket. Det ryska folket ser Ukraina som det ryska rikets vagga. Krim med Sevastopol är bas för den ryska Svarta havs flottan. Över 90 procent av Krims befolkning önskar höra till Ryssland. Ryssland kommer aldrig att tillåta varken EU eller NATO närvaro i Ukraina, än mindre på Krim halvön. Sanktionerna mot Ryssland är och förblir verkningslösa. Enda de åstadkommer är att Ryssland förstärker sina gränser mot NATO militäralliansens medlemsstater.

Debatten om Finlands anslutning till NATO för tankarna till patafysiken. Patafysik är läran om inbillade problem och likaså inbillade lösningar. Enligt Wikipedia leder den patafysiska argumenteringen till nonsens.

Risken är att de krafter i Finland som arbetar för en NATO anslutning, av den finländska statsledningen börjar uppfattas som en utrikespolitisk belastning.

Gustav Skuthälla

Närpes