Gustav om Landskapsreformen och ” en cirkelsåg som inte borde startas”

Landskapsreformen

Under rubriken ”Sote-reformen, en cirkelsåg som inte borde startas” skriver riksdagsledamoten Anders Adlercreutz en insändare i lördagens Vbl. Det är att ta i. Inlägget bör förpassas till avdelningen för partipolitisk propaganda.

Landskaps- och Sote reformerna hör ihop. Landskapen får myndighetsansvar för social- hälso- och sjukvården på regional/lokal nivå. Den viktigaste länken i det som kallas för vårdkedjan, primärhälsovården, brister. Bred politisk enighet rådde redan 2005 (Paras projektet) att något måste göras. Längre än så kom beslutsfattarna inte. Nu lever vi i år 2018. Den specialistledda sjukvården är i Finland på toppnivå.

Verkställigheten av Sote, speciellt primärhälsovården, blir de självstyrande landskapens viktigaste uppgift. Landskapens utmaning är att koncentrera hälsocentralerna till större enheter. Detta för att arbetet vid hälsocentralerna skall intressera läkarna. En del av oss får en smula längre väg då krämpan överraskar. Samtidigt är kunnandet bredare vid de sammanslagna, större hälsocentralerna.

Landskapen får också andra uppgifter såsom räddningsväsendet, miljöhälsovården, planläggningen, utvecklandet av näringslivet och trafikplaneringen.

Andra stadiets utbildning flyttas sannolikt över till landskapen. Likaså är det en tidsfråga innan landskapen får beskattningsrätt och verklig självstyrelse inträder.

Införandet av landskapens självstyre rensar upp i bråtet av olika statliga regionala verk och likaså lapptäcket av olika kommunala samarbetsformer. Det blir en upprensning inom den offentliga byråkratin. Till strukturen närmar sig Finland de övriga utvecklade demokratierna inom EU.

Sanering av den offentliga ekonomin är ett viktigt argument. Erfarenheten visar att en så omfattande reform i början leder till ökade kostnader. Efter en tid planar kostnaderna ut och förbyts i inbesparingar.

Gustav Skuthälla

Närpes