SFP basen Adlercreuz vågade anföra avvikande åsikter till Gustavs inlägg..

……………Skuthälla svarar Adlercreutz

Inom några år kommer de minsta landskapen att försvinna. Efter 18 kommer 12, och sedan kanske fem” skriver Anders Adlercreutz i Vbl 12 maj. Så kan det gå ja. Faktum är att alternativet 5 landskap (Universitetssjukhus områden) länge fanns med i beredningen av lagpaketen. Dock, om framtiden vet vi ingenting, endast det som är bakom oss, yttrade en framgångsrik företagare. Så är det också med dessa reformer. Efter att lagarna godkänts i riksdagen börjar förändringsarbetet. Det enda vi vet hittills är att denna regering varit nog så framgångsrik i sin verksamhet.

Fakta är följande: Ansvaret för vårt välfärdssamhälle handhas av 310 kommuner och över hundra samkommuner. Därutöver finns olika slag av interkommunala avtal. Den statliga regionalförvaltningen handhas av olika statliga myndigheter.

Merparten av detta underställs nu landskapen. Det blir en nödvändig sanering av myndighetsansvaret och byråkratin.

Få har noterat att detta är en kamp mellan de större städerna och övriga Finland. Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori leder de krafter som vill fälla lagförslagen. Vasa stad har gått med i Vapaavuoris kamp. Det ger föga hopp för den omgivande landsbygden.

Jag antecknar ett plus i kanten för att Adlercreutz vill diskutera detta, även om det är sista minuten. Bättre sent än aldrig, säger jag.

Minus är att Helsingfors sfp lägret, då de anser att behov föreligger, tar sig till att undervisa oss svenskspråkiga österbottningar hur vi bör tänka.

Gustav Skuthälla

Närpes