Gustav e på krigsstigen eller krisstigen – beroende på hur man ser det

( De Vise Männen på Cafe Kung Gustav påminde om att denna artikel publicerats i Pohjalainen tidningen

på honnörsplats )

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Allt har sin tid

Juha Sipilä, centerns återvalde ordförande, jämförde i sitt linjetal nuvarande reformarbete med genomförandet av grundskolreformen. En tillbakablick i ”minnenas arkiv” bekräftar påståendet.

Grundskolreformens bärande idé var allas rätt till utbildning oberoende av ekonomisk situation. Hand i hand med grundskolreformen svepte kommunreformen över den österbottniska slätten. Högstadiedistrikten och kommungränser sammanföll till stora delar. I nästa andetag växte så nätet av ”landsortsgymnasier” fram. Det österbottniska folkhemmet kröntes med genomförandet av folkhälsolagen. Et nät av hälsocentraler skapades för primärhälsovården. Folkhemmet är färdigt byggt. Trodde vi.

Vårdreformen och landskapsreformen hör ihopa (liksom grundskolreformen och kommunreformen). Genomförandet av vårdreformen kräver en mottagande part. Det är de 18 landskapen som övertar ansvaret för den verksamhet som tidigare handhafts av över trehundra kommuner plus ett otal samkommuner och interkommunala avtal. 18 landskap övertar myndighetsansvaret för den viktigaste delen av folkhemmet, social- hälso- och sjukvårdens verksamheter. Över fyrahundra myndighetspersoner övertas av aderton landskap. Det är en sanering av byråkratin som knappast kan överskattas.

En avgörande skillnad är det mellan reformarbetet på 1960-1970-talet och dagens reform arbete. Handfast och bestämt genomfördes då reform efter reform. Landskapet Österbotten blev föregångare. Respekt i hela riket vann de österbottniska kommunalmännen och kvinnorna.

I dagens reformarbete har vi på den svenska kustremsan valt det motsatta. Vi har ställt oss på motståndets sida och under ivrigt påhejande av landskapets svenskspråkiga massmedier. Vi kryddar vår negativa inställning till reformarbetet med att tala illa om de krafter som vill förändra och förbättra.

Allt har sin tid” säger skriften. ”Det finns en tid för allt som sker under himlen”.

Gustav Skuthälla

Närpes