Jokaisessa armaan Suomenmaamme kunnassa säästetään, missä ikinä vain
voidaan.

Miksi kuitenkin poliitikot ja kuntapäättäjät käärivät esim. jätehuollon
kunnallisen omistuksen läpinäkymättömään kaapuun? Suojellakseen, mitä
kaavun sisällä oikeasti tapahtuu?

EU vaatii. Suomen valtio vaatii. Ympäristöjärjestöt vaativat.
Kansalaiset maksavat vaatimuksista, joilla on hyvää tarkoittava ajatus.
Jotta emme tuhoaisi maapalloamme ja sen energiavaroja ja
elinkelpoisuutta hukuttamalla sitä jätteeseen.

On määrätty tuotevalmistajille tuottajavastuu. On vaadittu yksityisiltä
talousjätteiden lajittelu. Kaikista vaaditaan lisäksi suuret
lajittelumaksut, jos näin ei toimita.

On rakennettu veronmaksajien rahoilla lajittelukeskuksia, ekopisteitä ja
hyötykäyttöasemia, joihin hyvässä uskossa toimitamme jätteemme.

Järjestetään hienoja näytelmiä, joissa upeilta, juuri asfaltoiduilta
rampeilta jätteet lajitellaan eri astioihin. Kun näkijät ovat
poistuneet, mitä sitten tapahtuukaan?

Kunnallisessa järjestelmässä – uskokaa tai älkää – kaikki lajiteltu ja
lajittelematonkin energiajäte yhdistetään ja ajetaan massapolttoon!

Vain häviävän pieni osa ohjataan kierrätykseen, jotta suurella äänellä
toitotettu kierrätys olisi näkyvää.

Suomen hallitus on jättänyt lakiehdotuksen, että esim. koulut ja
sairaalat eivät kuuluisi kunnallisen jätehuollon piiriin. Eli nämä
voisivat vapaasti valita jätehuoltoyhtiön.

Ehdotuksessa on myös ajateltu rajoittaa prosentuaalisesti kunnallisten
yhtiöiden oikeutta yritysten jätehuollon hoitamiseen.

Kunnat, joiden pitäisi toimia valtiovallan ohjeistuksessa, ovat
menettäneet kontrollin perustamalla omia kunnallisia jäteyhtiöitä. Esim.
Lakeuden Etappi Ilmajoella uhmaa valtion ohjeita ja perustaa Encore
Pohjanmaa yhtiön. Näin kunnan oma yritys, Lakeuden Etappi, voi toimia
jälleen täysin vapaasti.

Useat yritykset ovat investoineet kalustoonsa ja kiinteistöihinsä
kierrätyksen toteutumiseen omilla toiminta-alueillaan. Ajatuksena
samalla omilla teoillaan säästää maapallo vielä tulevillekin sukupolville.

Sitten nostetaankin eteen läpinäkymätön kaapu, joka estää kaiken
järjellisen toiminnan.

Yllä oleva on lyhyesti, kuinka järkyttävässä toimintaympäristössä
toimimme, kun valtio estää vapaan yrittäjyyden.

Ralli jatkuu kuntien surkealla hallinnolla ja toimilla. Itketään ja
anotaan vain lisää rahaa kunnille. Mistä nämä rahat sitten tulevat?
Poliitikot ja kuntapäättäjät eivät vieläkään tunnu ymmärtävän sitä.
Rahat tulevat veronmaksajilta.

Mitä tapahtuu kunnallistetuilla alueilla? Ulkolaiset yritykset ottavat
haltuunsa kuljetukset. Kuinka näin voi olla, koska ajamme samoilla
kalustoilla, samoilla teillä, samoilla alueilla? Siksi, koska he
käyttävät ulkolaista työvoimaa. Siksi, koska Tilaajavastuulaissa on
porsaanreikä. Aluehallintovirasto ei valvo yksityisyrittäjiä, joilla ei
ole ulkopuolista työvoimaa. Hyvä esimerkki tästä on Lakeuden Etappi,
missä Reno Norden hoitaa melko kaikki roska-ajot. Kuskit asuvat
teollisuusalueella ja ovat kaikki yksityisyrittäjiä, eikä heillä ole
työntekijöistä palkkalistoillaan. Aluehallintovirasto ei siis valvo
heidän toimintaansa.

Pienen ajan sisällä on 17 suomalaista, kotimaista yritystä ajettu
kotimaan markkinoilta yllä olevan johdosta.