Kaskö stad behöver också ett stimulanspaket, en finansinjektion: läs vad EU eventuellt måste göra med Italien

Läget är bekymmersamt i Kaskö: Enligt årsbokslutet 2017 så klarar staden inte av att betala fakturorna på förfallodan utan man dras med övertidsräntor, likviditeten är Zero (0) och sjukfrånvaron var +1500 dagar i en totalbemanning om ca 100 personer. Goda råd är dyra: En hundskatt, höjning av fastighetsskatten, höjning av kommunalskatten torde vara de enda … Läs merKaskö stad behöver också ett stimulanspaket, en finansinjektion: läs vad EU eventuellt måste göra med Italien

Dedoimedo has an opinion about Linus Torvalds – the man who created the Linux kernel

Before I download and burn in a new Linux system, be it Debian, Mint, OpenSuse or whatever from www.distrowatch.com I read what Dedoimedo writes about the system. Linus has formally apologised for using bad language Read what Dedoimedo has to say> https://www.dedoimedo.com/computers/linux-beginning-of-the-end.html As a matter of fact, his father Nils Torvalds is an EU representative … Läs merDedoimedo has an opinion about Linus Torvalds – the man who created the Linux kernel

Gustavs Hörna: Gustav är på nådigt humör

Fulljour vid Vasa centralsjukhus Hans Frantz är ordförande för styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt (VCS). Sjukvårdsdistriktet är en del av Åbo Universitets sjukhus ERVA område. ERVA betyder Erityisvastuualue och är ansvarsområdet för den specialistledda sjukvården med universitets sjukhuset i Åbo som nav. Hans Frantz informerar att diskussionerna om arbetsfördelningen inom Åbo ERVA område löper bra. Med … Läs merGustavs Hörna: Gustav är på nådigt humör