Gustav e på krigsstigen eller krisstigen – beroende på hur man ser det

( De Vise Männen på Cafe Kung Gustav påminde om att denna artikel publicerats i Pohjalainen tidningen på honnörsplats )   Allt har sin tid Juha Sipilä, centerns återvalde ordförande, jämförde i sitt linjetal nuvarande reformarbete med genomförandet av grundskolreformen. En tillbakablick i ”minnenas arkiv” bekräftar påståendet. Grundskolreformens bärande idé var allas rätt till utbildning … Läs merGustav e på krigsstigen eller krisstigen – beroende på hur man ser det

SFP basen Adlercreuz vågade anföra avvikande åsikter till Gustavs inlägg..

……………Skuthälla svarar Adlercreutz ”Inom några år kommer de minsta landskapen att försvinna. Efter 18 kommer 12, och sedan kanske fem” skriver Anders Adlercreutz i Vbl 12 maj. Så kan det gå ja. Faktum är att alternativet 5 landskap (Universitetssjukhus områden) länge fanns med i beredningen av lagpaketen. Dock, om framtiden vet vi ingenting, endast det … Läs merSFP basen Adlercreuz vågade anföra avvikande åsikter till Gustavs inlägg..

Gustav om Landskapsreformen och ” en cirkelsåg som inte borde startas”

Landskapsreformen Under rubriken ”Sote-reformen, en cirkelsåg som inte borde startas” skriver riksdagsledamoten Anders Adlercreutz en insändare i lördagens Vbl. Det är att ta i. Inlägget bör förpassas till avdelningen för partipolitisk propaganda. Landskaps- och Sote reformerna hör ihop. Landskapen får myndighetsansvar för social- hälso- och sjukvården på regional/lokal nivå. Den viktigaste länken i det som … Läs merGustav om Landskapsreformen och ” en cirkelsåg som inte borde startas”

Gustav anser att Början är nu!

Början är nu Den kommunala service- och strukturprocessen (PARAS) sjösattes 2005. Motivet var att reda upp i det bråte och virrvarr av samkommuner och olika kommunala konstruktioner som gjort förvaltningen odemokratisk och den kommunala servicen ojämlik. Mindre kommuner hade blivit postkontor vars huvudsakliga uppgift var att sända slantar till ”överkommunala”, odemokratiskt valda organ. Målet med … Läs merGustav anser att Början är nu!

Gustav Skuthälla om de små sjukhusens verksamhetsförutsättningar

De små sjukhusens verksamhetsförutsättningar Anna-Maja Henriksson, Sirkka-Liisa Anttila med flera argumenterar (fredagens Vbl) för de små sjukhusens verksamhetsförutsättningar. Sammantaget föreslås att de skall kunna fortsätta som specialist ledda sjukhus som hittills. Små sjukhus lider alla av samma brister, bristande dejourering och brister i läkarbesättningen. Det ena ger det andra. Beslutsfattarna står inför valet att prioritera … Läs merGustav Skuthälla om de små sjukhusens verksamhetsförutsättningar

Anonym insider om Avfallshanteringen

Sammandrag av olika Avfallsaktörers utlåtanden: Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry I sitt utlåtande framför de att transporterna bör fortsätta som nu på Vasaregionens avfallsnämnds verksamhetsområde. Avfallstransport ordnad av fastighetsinnehavarna är den bästa för alla typer av avfall. Systemet har fungerat bra och kunderna är nöjda. SKAL ry anser att ett avtal direkt mellan kunden … Läs merAnonym insider om Avfallshanteringen