Gustavs Hörna: Regeringskris före årsskiftet

Regeringskris före årsskiftet                  bill1

Alexander Stubb var alltför lojal med regeringen och framför allt med statsminister Juha Sipilä. Nu finns inte Alexander Stubb mera. Han lämpades överbord

Det har legat i luften hela tiden, den politiska oenigheten om det mesta mellan centern och samlingspartiet. Alltmer kommer den oenigheten upp på ytan. För samlingspartiet – storstädernas parti- är landskapsreformen och den därtill anknutna social- och hälsovårdsreformen (Sote) pest och kolera. För samlingspartiet är det fortsättningsvis en kommunreform runt storstäderna som gäller. Allt annat är förkastligt.

Tack och lov så har allt en framsida. Den politiskt omöjliga alliansen centern-samlingspartiet tvingar fram ett alternativ. Det är en återgång till rödmyllan, centern och socialdemokraterna.

Socialdemokraterna talar nu om ”18 regionkommuner”. Det är detsamma som centerns 18 landskap. Socialdemokraterna visar missnöje med samlingspartiets krav på privata alternativ inom vården. Privata alternativ såsom bolagisering är ett hot mot den offentligt upprätthållna vården. Centern hyser samma tveksamhet ifråga om privatiseringen. Statsminister Juha Sipilä och oppositionsledaren, socialdemokraten Antti Rinne verkar att allt mera finna varandra. Regeringspartiet Sannfinländarna stöder sannolikt. Och vid behov Vänsterförbundet.

Omsorgen om oss svenskspråkiga har en lång tradition inom socialdemokratin ända från Karl-August Fagerholms tid. Som center sympatisör godkänner jag detta. Tillsammans i regeringen har socialdemokraterna/centern talesmän för oss.

Min prognos är att då vi går in i 2017 så har vi en rödmylleregering. Det mår vi alla, såväl landet som helhet som vi enskilda individer bra av.

Gustavs hörna: En nordisk union?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

En nordisk union?

Förslaget dyker upp med jämna mellanrum. ”låt oss bilda en nordisk union”. Så var det redan under min tid som nordisk tjänsteman i Köpenhamn 1977-1981.

Vad är en nordisk union? En nordisk valutaunion kanske? Sverige, Island, Norge och Danmark har sina egna valutor. Det är en delorsak till att de skandinaviska länderna per person räknat är bland de starkaste ekonomierna i världen.

Kommer ihåg en händelse under en EU-resa. Det var i London och jag tog taxi från flygfältet. Frågade så om det går att betala i euro. Taxikusken tvärbromsade, gjorde en u-sväng, stannade vid trottoarkanten och meddelade att om jag nämner ordet euro en gång till i hans bil så är det lika bra att stiga av. Som tur var så hade jag också pund.

Med andra ord: Euron är närmast ett skällsord utanför euro området. I dag tar inte Sverige, Norge, Danmark och Island ens med tång i euron som egen valuta.

Ändå en nordisk tullunion? Alla vi i Norden drar ekonomisk nytta av att tillhöra tullunionen EU, även Norge och Island genom specialavtal med EU. En nordisk tullunion är inget alternativ till frihandelsområdet EU.

Nå, en militär allians då? Danmark, Norge och Island hör till Nato. Sverige har slagit fast att ”landet är neutralt”. Finland velar än hit och än dit i frågan om en militär allians (Nato). Därmed blir det inget mera allvarligt av en nordisk militär allians.

Tja, resten då? Nordiska Rådets årliga session, har smultit till ingenting. Det officiella nordiska samarbetet regeringarna emellan har likaså mist sin betydelse. Inte sällan består ministermötena av tjänstemän som turar ministern. Ministrarna har viktigare saker i sin kalendrar.

Varje land skapar sina egna regler inom olika områden. Inte ens gemensamt godkännande av högskolexamina (som var aktuellt redan under min tid) har lyckats, för att nämna ett exempel. Vad är kvar? Åtminstone inget som kunde bilda stommen i en nordisk union. Inte ens språket är mera stommen. Det är engelskan som gäller vid nordiska officiella möten. Sannolikt är det likaså engelskan som gäller de nordiska politikerna emellan. Såg att Närpes stad häromdagen flaggade nordiskt. Norden föreningarnas representanter hade möte hos oss i Närpes. Det är det äkta nordiska samarbetet, samarbetet mellan folkrörelserna som allting började med. Där är nordismens framtid. Det officiella nordiska samarbetet de nordiska regeringarna emellan kan med fördel läggas ned.

Gustav Skuthälla, Närpes

Gustavs hörna: Inför blockpolitik

Inför blockpolitik

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hur kommer nästa regering att se ut”? Det är en vanlig fråga till kandidater i riksdagsvalstider. ”Det avgör väljarna” är det vanliga svaret från riksdags-kandidaten. Och så går jag och ett par miljoner finska medborgare till valurnorna utan att veta vilket alternativ vi röstar på. Det har till och med hänt att alternativet blivit en nära nog katastrof likt regeringen Katainen-Stubb 2011-2014. Hur komma ur detta politiska mörker?

Svaret är att blockpolitiken införs i finsk politik, likt exempelvis i gamla demokratier som England, Sverige, med flera. Hur skulle denna blockpolitik se ut då? Den klassiska indelningen är ett borgerligt block, med samlingspartiet och centern som stomme och ett socialistiskt block med socialdemokraterna och vänsterförbundet som stomme.

Min blockindelning är annorlunda. Det jag hoppas få rösta på i nästa riksdagsval är en kandidat som representerar blocket centern-socialdemokraterna. Dessa båda partier har under hela vår självständighet tillsammans byggt det finska folkhemmet. Och i löpgravarna försvarade arbetare och bonde, sida vid sida, Finlands självständighet. De kan säkert inför valet skriva sig samman kring ett regeringsprogram som för republiken framåt. Jag tror att såväl de gröna som vänsterförbundet skulle stöda ett sådant block i nästa val.

Och jag och ett par miljoner väljare till vet alternativen då vi går in i valbåset. Då avgör vi väljare på riktigt utan att famla i mörker.

Det är knappt tre år till nästa val. Tiden är kort.

Gustav Skuthälla

Närpes

Gustavs hörna: Ryssland och Nato

Ryssland och Nato         TOM_6917

Ryssland har två vänner, den ryska armén och den ryska flottan”. Orden är Tsar Peter den stores, rysk kejsare vid sekelskiftet 1600-1700 talet och skapare av det mäktiga ryska riket.

Ryssland är idag till ytan världens största rike. Ryssland har en befolkning på 144 miljoner. Ryssland har världens mesta naturtillgångar.

Ryska krigsmaktens roll var central i kväsandet av Hitlertysklands barbari 1941-1945. Över 13 miljoner ryska soldater och över 6 miljoner ryska civila dog i kriget mot nazismen. 9 maj varje år firar Ryssland ”det stora fosterländska kriget” och Rysslands seger.

Nato är en militär allians som grundades 1949 i svallvågorna efter andra världskriget. Natos medlemsstater var, under USA:s ledning, överens om att ömsesidigt försvara varandra mot yttre angrepp. Det operativa befälet skall, enligt fördraget alltid innehas av en amerikanska general. Outtalat skall Nato vara en front mot en eventuell sovjetisk invasion. Natos mål var ”att hålla ryssarna ute, amerikanerna inne och tyskarna nere” enligt Natos förste generalsekreterare Lord Ismay.

Warszawapakten grundades 1955 som motvikt till västmakternas Nato och speciellt som en reaktion på att Västtyskland blev en del av det västliga försvarssamarbetet.

Det kalla kriget ansågs allmänt avslutat 1989 då Berlinmuren revs och något senare Warszawapakten och Sovjetstaten upplöstes. Att det aldrig kom till öppen konflikt mellan öst och väst (Nato-Warszawapakten) under kalla krigets tid skall tillskrivas de statsmän som då styrde. Hemskheterna/barbariet från andra världskriget levde i deras sinnen. Det fick inte upprepas. Det räckte med att ryska kommunistpartiets ordförande Nikita Chrusjtjov i FN:s generalförsamling slet av sig ena skon, dunkade den i talarstolen och skrek och Amerikas president John F Kennedy likaså stod på ena sidan av Berlinmuren och skrek över till östtyskarna att: ”ich bin einer Berliner”. Mera blev det inte, tack och lov. Warszawapakten upplöstes 1991 samtidigt med Sovjetstaten.

De två tyska staternas förening, upplösningen av Warszawapakten och Sovjetstaten skulle sätta punkt för det 50 åriga kalla kriget. Trodde världen ja. Det blev tvärtom. Varför? Jo, Nato (USA) förstod inget av det som skedde. NATO utvidgade sitt revir till Östeuropa i stället för att ta ner sina aktiviteter som en följd av Warszawapaktens upplösning.

Flera ledande statsmän från det kalla krigets tid är upprörda över NATOS utvidgning österut, bland annat USA:s utrikesminister Henry Kissinger och Sovjetunionens/Rysslands president Mihail Gorbatjov. Bland annat säger Gorbatjov att världen aldrig varit så på randen till en världsbrand som nu efter NATO:s utvidgning österut.

Ryska ledningen, president Vladimir Putin och utrikesminister Sergey Lavrov uppmanar NATO att upphöra med att omringa det ryska riket. De upplever NATO som Rysslands främsta fiende och hot. Det kan utlösa en tredje världsbrand. Och NATO:s ledning blir enbart mera ivriga att placera trupper, bataljoner och krigsmaterial i Baltikum, speciellt i stormakten Polen som ofta under historiens gång varit i stormens öga.

NATO motiverar den ökade aktiviteten med att den militära spänningen i i östersjöområdet ökat. I nästa andetag säger NATO att det är Rysslands engagemang i Krim och östra Ukraina som är orsaken till den ökade aktiviteten i östersjöområdet.

Krim och Ukraina är inte en del av östersjöområdet. Krim och Ukraina ligger vid Svarta havets kust, flera tusen kilometer från östersjöområdet. NATO:s argumentering håller inte.

Hitlertyskland skulle, med Barbarossa planen, utplåna det ryska riket. Det gick tvärtom. Kunde NATO beslutsfattarna lära sig något av detta. Jämfört med den ryska armén, beväpnad till tänderna, snabb och skolad så är NATO styrkorna numera mest att likna vid en gammal, trött Dinosaurie. Så pågår också inom NATOS inre ring kontinuerligt en diskussion om att hela NATO nog, likt Warszawa pakten, kunde upplösas.

Då Ryssland mår bra så mår Finland bra” är för oss en sanning som består. Nu mår Ryssland inte bra. Det är NATO som ger Ryssland huvudvärk.

Gustav Skuthälla

Närpes

Gustavs hörna: Glöm aldrig de fattiga

F1000013Glöm aldrig de fattiga

Det sägs att det var jubel och fest i samlingspartileden efter senaste uppgörelsen om Sote processen i regeringen. De fick allt vad de krävde.

  1. Samlingspartiets krav ifråga om landskapssjälvstyrelsen var nej till landskapsskatt. Och så blev det. Konsekvensen är att landskapen nu blir statsmaktens förlängda arm, statsmaktens regionalförvaltning. Det blev ingen riktig landskapssjälvstyrelse. ”Den som betalar bestämmer”. Och landskapens verksamhet finansieras av staten. Det är – om jag vill en smula raljera- en återgång till länsindelningens tid. Statens resurstilldelning till landskapen kommer att ha stränga kriterier som landskapen måste uppfylla. Främst bland dem naturligtvis kravet på minskade kostnader som naturligtvis drabbar social- hälso- och sjukvårdsverksamheten.
  2. Samlingspartiets honnörsord är bolagisering av verksamheterna. Och så blir det. Bolagisering kan betyda många saker. Kommunala bolag sköts vanligtvis utan vinstsyfte. Privata bolag har alltid enbart ett syfte, nämligen att maximera vinsten åt ägarna. Allt annat underställs detta.
  3. De 5 ERVA områdena kommer att styra utvecklingen av landets social- hälso- och sjukvård, även om det formellt är de 18 landskapen. Det är universitetssjukhusen i Helsingfors, Tammerfors, Åbo,

Uleåborg och Kuopio. Deras vilja blir lag för beslutsfattarna.

Sote processens upplösning blir en vattendelare i finsk politik. ”Det viktigaste är att ta hand om de fattiga. Glöm aldrig de fattiga”. Det är sammanfattningen av agrarförbundets grundare Santeri Alkios politiska budskap. Hans svenska namn var Alexander Filander. Glöm aldrig de fattiga!

Gustav Skuthälla

Närpes

Gustavs hörna: Putin och Nato

F1000023PUTIN och NATO

På frontväggen i vårt ”finrum” har vi ett gammalt fotografi. Det är min far med sina två bröder på väg till fronten. ”Jag vill ha en bild av dem då jag inte vet om jag får se dem mera” sa farmor Selma. Till farmors glädje kom de hemma, även om en med sviter efter krigsåren.

Skulle de leva idag och få frågan om Finland skall välja sida så är svaret klart: Aldrig och åter aldrig. Veteranerna är få numera. Dock, den veteran finns inte som åt sina barn och barnbarn vill ge en upprepning av livet i löpgravarna i drygt 4 års tid.

I dagens Vasablad (onsdag) skriker en rubrik mot oss: ”Putin driver oss mot Nato”. Lika gärna kunde rubriken lyda ”Nato driver oss mot Putin”. I debatten bör också tas i beaktande att Nato i dag är en relikt som enbart provocerar och irriterar, likt en trött dinosaurer.

Militär upprustning och militära allianser tar vid då den diplomatiska politiken kört på grund.

Gustav Skuthälla

Närpes

Gustavs hörna: Kaos i Kronoby

TOM_6806Kaos i Kronoby

Heja nyvalda kommundirektören Malin Brännkärr i min födelsebygd Kronoby. Vet du Malin, jag läser i Österbottens Tidning och Vasabladet om Kronoby kommuns dilemma ifråga om landskapstillhörighet. Jag understryker än en gång att Kronoby alltid har varit, är och kommer att förbli en del av Karlebynejden. Historien kommer vi inte ifrån och skall vi heller inte förneka. På Gamlakarlebygatorna gjorde vi upp med ”finnarna” under min ungdomstid. Det var nu inte så farligt. Det hörde på något sätt till. Och egentligen tyckte vi nog om varandra. På Halkokari danslava hade vi roligt med varandra, svenska och finskspråkiga ungdomar. Jakobstad och Pedersörenejden fanns inte ens i vår fantasi. ”Stan” är och förblir för alla Kronobybor (Gamla)Karleby. Jakobstad är Jakobstad, tyvärr mest tomma, outbyggda tomter numera.

Ett par saker att notera Malin.

Visst, visst kan landskapet Österbottens Förbund (Vasa) skriva samarbetsavtal om skötseln av hälso- och sjukvården för Kronobys del med Mellersta Österbottens Förbund (Karleby).

Dock, då är det inte mera Österbottens Förbunds fullmäktige som bestämmer priset på Kronobybornas vård. Det gör fullmäktigeledamöterna i Mellersta Österbottens Förbund. De fullmäktigeledamöterna är från Karleby, Kaustby, Lestijärvi, Kannus med flera. Och de som betalar räkningen utan att kunna påverka är vi skattebetalare i Österbottens Förbund, bland annat jag i Närpes. Jag kommer inte acceptera detta.

Den social- och hälsovårdspersonal som nu sköter om Kronobyborna flyttas över till Österbottens förbund. Österbottens Förbund kan naturligtvis inte ha anställda inom Mellersta Österbottens Förbund.

Det korta av det långa är att Kronoby kommunfullmäktige med sitt beslut försatt Kronobyborna i en mycket svår situation ifråga om social- och hälsovården. Kronobyborna får ta det som bjuds. Och vi övriga från Kronoby i norr till Kristinestad i söder tvingas betala för en service vi inte har något som helst inflytande över.

Som fullvärdiga medlemmar av Mellersta Österbottens Förbund skulle Kronobyborna och deras social- och hälsovård må bäst. Och likaså vi övriga.

Med uppriktig, vänlig hälsning

Gustav Skuthälla

Närpes

Inventering av gamla bilar

TOM_6846BEGAGNADE BILDELAR

LASSE WIGREN

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010767093749&fref=ts

Presentation:

Jag heter Lasse Wigren. Bilfanatiker  hela livet. Jobbat, sålt, tävlat – ja allt! Nu på äldre dar har jag en sak nära mitt hjärta.

Jag bygger upp en förening (association) för liksinnade. Jag bor i Estland, nu i Finland för detta jobbs skull. Reser mycket för mitt bilintresse. (Indien i vinter).
Jag bygger upp ett nät som förenar Scandinavien med andra länder.
Då man säljer en gammal bil i Finland och sätter in en annons når man vissa potentiella köpare. Min facebooksida Cars and parts from Scandinavia blir öppen då jag kört in tillräckligt med material.
Jag behöver mera för att göra succe’. Sidan ansluts till mina vänners sidor och bilen, som eventuellt har lite spekulanter, ses och kan köpas av mera intresserade. Bygger just upp ett nätverk i Indien med omnejd.
Ifall Du är intresserad, är din uppgift att finna bilar och delar var helst du hittar dem.  Göra upp med ägarna om att vi har rätt att sälja dem. Och jag sätter in vår kommision i priset. Bilägaren får sin del helt och hållet.
Bilarna bjuds ut genom min website gjord i veckan och därför behöver jag material. T.ex Engelsmännen frågar hela tiden. Orsaken är att de i Centraleuropa skrotat allt gammalt och nu hittar de inga objekt. En bekant hämtar skrotbilar från Australien. Triumph, Ford och annat. Sånt som ligger bakom ladorna och i skjul här . Och det är inte lyxbilar. Anglia, Escort, Cortina mfl.
Aktuella bilar:
Vi talar om Engelska bilar 1960-1980. Alla märken. Ford bäst

Gamla Ford såväl tyska som Engelska. Granada är super,  reservdelsbilar, tyska duger bra.

Gamla amerikanare om det finns.
VW Kleinbuss gamla modellen.
Japanska 1965-1975 alla.
Volvo Saab och tyska bilar inte så intresantta då det finns mycket delar till dom i omlopp. Dock alla tyska bilar 1950-1975 ca.
Vanliga slitdelar inte intressanta. Plåtdelar, mätare axlar m.m intressant.
Om du hittar en gammal bil som är relativt skrotig. Exempelvis en Ford Escort: Ta bild på vraket och se vad som finns kvar. Säkert tar någon loss delarna då vi behöver dem. Det är ju frågan om kosing för scrapp!!
Bäst är om du lägger upp det du finner på en lista. Sedan kör jag ut det på nätet och vi får vänta på napp. Litet som fiske! Om det nappar ror jag hem affären.
Och kolla ryska och östbilar,  de börjar bli allt populärare i många länder. Har bra försäljningskontakter då det gäller dessa.
Morris Marinor skräp bilar men det finns de som gillar dåliga bilar.
Fiat 600 ok Dacia gamla.
Polski Fiat, Polonez, Skoda. Efterfrågan finns.
Men notera vad du ser och rapportera då du hinner. Och en grej så länge jag minns ISUZU FLORIAN finns i finland men ganska ovanlig och det finns samlare.
Då jag lägger ut delar till bilar är det bra att ta bilder på vraket om det finns. En bild väcker uppmärksamhet. bara en text är inte säljande.
Men dra inte hem något utan det räcker att du vet var det finns. Då köparen hittas är det inte så bråttom. De väntar snällt på den del, som de inte hittar någon annanstans!

Jag har folk som hämtar inköpen. Egentligen behöver du bara ett anteckningsblock och en digikamera. Resten sköts av oss. Då betalningen sker behövs ägarens bankkontakt. Pengarna kan komma från många håll. T.om. Indien! Din del får du på uppgivet konto innan bilarna levereras.

Ge en kortfattad presentation per email tom(at)degerstedt.com